3t9-4t10 cohort '22-'24

 • Aardrijkskunde
 • Beeldend: handvaardigheid
 • Biologie
 • Beeldend: tekenen
 • Beeldend: textiele werkvormen
 • Duits
 • Economie
 • Engels
 • Frans
 • Geschiedenis/staatsinrichting
 • Kunstvakken inclusief ckv
 • Examenvak Lichamelijke opvoeding 2
 • Lichamelijke opvoeding
 • Maatschappijleer
 • Nederlands
 • NaSk I
 • Rekenen
 • Wiskunde