3t9-4t10 cohort '22-'24 - Beeldend: textiele werkvormen

Leerjaar 3

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 1 Periode: kunstgeschiedenis Periodestof: Kunst vanaf het oude Egypte tot met de Barok Periode n.v.t 90 min. Ja 1,00 5,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Periode: kunstbeschouwing Periodestof: Beeldende begrippen adhv de voorstelling en de vormgeving Periode n.v.t 90 min. Ja 1,00 10,00 %

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 3 Kunstbeschouwing Beeldende begrippen van de voorstelling Toetsweek november *AS periodetoets BV/K/ 1, 2, 3, 6, 7, 8 BV/V/ 2,3 90 min. Ja 1,00 15,00 %
SE ST Schriftelijke toets 4 Kunstbeschouwing Aspecten van de voorstelling en aspecten van de vormgeving Toetsweek januari *AS periodetoets BV/K/ 1, 2, 3, 6, 7, 8 BV/V/ 2,3 90 min. Ja 1,00 15,00 %
SE PO Praktische opdracht 5 Oefen CPE Oefen CPE - autonoom werk maken reflectief/ productief Praktijkles * AS periode BV/K/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 BV/V/ 1, 2,3 720 min. Nee 1,00 30,00 %
SE ST Schriftelijke toets 6 Kunstbeschouwing Alle begrippen van de aspecten van de voorstelling en vormgeving. Herkennen, benoemen en omschrijven. Leerling kan de relatie leggen tot de culturele en kunsthistorische context. Toetsweek maart BV/K/ 1, 2, 3, 6, 7, 8 BV/V/ 2,3 120 min. Ja 1,00 25,00 %