VMBO-TL klas 9 - Examenvak Lichamelijke opvoeding 2

Leerjaar 3

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE PO Praktische opdracht 1 Honkbal leerling gaan zich verdiepen in honkbal. periode Spel n.v.t Ja 1,00 10,00 %
SE PO Praktische opdracht 2 Covo/ dans Leerlingen leren en verdiepen zich in verschillende conditionele vormen en dansvormen. periode Bewegen en Muziek n.v.t Ja 1,00 10,00 %
SE PO Praktische opdracht 3 Boksen Leerling kan verschillende technieken van boksen en dit toepassen in sparringsvorm. periode Zelfverdediging n.v.t Ja 1,00 10,00 %
SE PO Praktische opdracht 4 Speerwerpen, hoogspringen en hordelopen Leerlingen verdiepen zich in 3 atletiekonderdelen en kunnen dit zelfstandig toepassen. oktober Atletiek n.v.t Ja 1,00 10,00 %
SE PO Praktische opdracht 5 Hockey Leerling kan de hockey technieken passen, dribbelen, slaan, passeren toepassen in spelvormen. Verdiepend op het LO1 programma. juni Spel n.v.t Ja 1,00 5,00 %
SE PO Praktische opdracht 6 Volleybal Leerling kan het spel 6 x 6 spelen op officieel veld en het tactisch en technisch verdiepen op LO1 programma. december Spel n.v.t Ja 1,00 5,00 %
SE PO Praktische opdracht 7 Handbal Leerling kan de 3 - pas, dribbel, passing technieken en cirkel verdediging, aanvalsopstelling en omschakeling op tactisch gebied toepassen. februari Spel n.v.t Ja 1,00 5,00 %
SE PO Praktische opdracht 8 Freerunning Leerling kan verschillende freerun- of turntechnieken op een parcours. maart Turnen n.v.t Ja 1,00 10,00 %