3t9-4t10 cohort '22-'24 - Aardrijkskunde

Leerjaar 3

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 1 Grenzen en Idenititeit Buitenland Hoofdstuk 3 december AK/K/1, 2, 3, 9 & AK/V/6, 7, 8 45 min. Ja 2,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Arm en Rijk Buitenland Hoofdstuk 1 Toetsweek Juni AK/K/1, 2, 3, 7 & AK/V/4, 7, 8 45 min. Ja 2,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 Bronnen van Energie Buitenland Hoofdstuk 2. Let op, deze periode wordt niet gegeven aan de Ambachtelijke stroom. periode AK/K/1, 2, 3, 5 & AK/V/2, 7, 8 90 min. Ja 2,00 5,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Grenzen en Identiteit Buitenland Hoofdstuk 3, paragraaf 3.1 t/m 3.7 oktober AK/K/1, 2, 3, 9 & AK/V/6, 7, 8 45 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Arm en Rijk Buitenland Hoofdstuk 1, paragraaf 1.1 t/m 1.7 maart AK/K/1, 2, 3, 7 & AK/V/4, 7, 8 45 min. Nee 1,00 0,00 %

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 4 Water Hoofdstuk 3 (3.1 t/m 3.10) Buitenland Toetsweek november AK/K/1, 2, 3, 6 & AK/V/7, 8 120 min. Ja 2,00 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Bevolking en Ruimte Hoofdstuk 2 (2.1 t/m 2.10) Buitenland Toetsweek januari AK/K/1, 2, 3, 8 & AK/V/7, 8 120 min. Ja 2,00 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 6 Weer en Klimaat Periodestof en Hoofstuk 1 (1.1 t/m 1.10) Buitenland Periode AK/K/1, 2, 3, 4 & AK/V/7, 8 90 min. Ja 2,00 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 7 Casussen Buitenland, de volgende paragrafen: 1.11, 1.12, 2.11, 2.12, 3.11 & 3.12 Toetsweek maart AK/K/1, 2, 3 & AK/V/1, 3, 5, 7, 8 120 min. n.v.t 2,00 15,00 %