3t9-4t10 cohort '22-'24 - Engels

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE PO Praktische opdracht 1 Kennis van Land en Volk Het schrijven van een werkstuk over een aspect van het Britse leven of de Britse cultuur. De leerlingen maken dit thuis en hebben daar enkele maanden de tijd voor. Het werkstuk wordt ingeleverd in de toetsweek in november. Toetsweek november MVT/V n.v.t Nee 0,00 15,00 %
SE MO Mondelinge toets 2 Spreekvaardigheid 1 Presentatie over het onderwerp van het werkstuk (SE 1). De presentatie wordt gehouden voor een groepje van circa 5 klasgenoten. De leerlingen leveren hun werkstuk (SE 1) in voorafgaand aan de presentatie. Toetsweek november MVT/K/1 10 min. Nee 0,00 13,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 Schrijfvaardigheid Het schrijven van een formele brief. De leerling past de geleerde grammatica en het geleerde vocabulaire toe. Toetsweek maart MVT/K/1, K4, K5, K7 60 min. Ja 0,00 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 4 Kennis en vaardigheden Het cijfer voor SE 4 is het gemiddelde van 2 grammaticaproefwerken en tenminste 5 schriftelijke woordjesoverhoringen. Door het hele jaar MVT/K2 n.v.t Nee 0,00 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Kijk- en luistervaardigheid CITO toets waarmee in de klas is geoefend, bestaande uit een audio- en videodeel. Voor dyslectische leerlingen is een dyslectieversie beschikbaar. Toetsweek januari MVT/K5 60 min. Nee 0,00 15,00 %
SE MO Mondelinge toets 6 Spreekvaardigheid 2 Vaste uitdrukkingen die de leerling kan vertalen van Nederlands naar Engels. Verder kan de leerling eigen naam en adres spellen, personen beschrijven en vertellen over een situatie uit het dagelijks leven. Hiermee is in de les geoefend. Toetsweek januari MVT/5, MVT 6 10 min. Ja 0,00 17,00 %