VMBO-TL klas 9 - Beeldend- handvaardigheid

Leerjaar 3

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 1 periode: kunstgeschiedenis Periodestof: Kunst vanaf het oude Egypte tot met de Barok periode n.v.t 90 min. Ja 1,00 5,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 periode: kunstbeschouwing Periodestof: Beeldende begrippen adhv de voorstelling en de vormgeving periode n.v.t 90 min. Ja 1,00 10,00 %