3t9-4t10 cohort '22-'24 - Wiskunde

Leerjaar 3

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 1 Statistiek Getal en ruimte H4 leerjaar 3 en H1 leerjaar 4 Toetsweek juni K1,K2,K3 90 min. n.v.t 3,00 10,00 %

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD ST Schriftelijke toets 5 Ruimtemeetkunde Periodestof, het periodeschrift dient voldoende te zijn voor het behalen van het handelingsdeel Periode K3,K4,K5 90 min. n.v.t 1,00 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Afstanden, hoeken en vlakke figuren H3 en H6 uit het boek getal en ruimte Toetsweek november K1,K2,K3 120 min. Ja 1,00 30,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 Verbanden 1, grafieken en vergelijkingen H2 en H4 uit getal en ruimte Toetsweek januari K1,K2,K3 120 min. n.v.t 1,00 30,00 %
SE ST Schriftelijke toets 4 Reken, meten , schatten en verbanden 2 H5,H7 en H8 uit het boek getal en ruimte Toetsweek maart K2,K3,K4 120 min. n.v.t 1,00 30,00 %