Overzicht van studies

Hier kun je voor elke leerweg en elke klas het Programma van Toetsing en Afsluiting vinden. Kies een studie. Daarna krijg je een overzicht van alle vakken van die studie. Per vak zie je toetsen voor het schoolexamen (SE) en de voortgangstoetsen (VGT). Als er voor een vak geen toetsen staan, dan is het examenprogramma voor dat vak nog niet gestart of al klaar. In dat geval stuur je de docent een mail met de vraag welke toetsen je dat jaar kunt verwachten.