3t9-4t10 cohort '22-'24 - Frans

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD ST Schriftelijke toets Literatuur/Lezen Leesdossier met de goedgekeurde verslagen en goed gemaakte opdrachten van het klassikaal en zelfstandig gelezen boek. Trimester 2 E n.v.t Nee n.v.t 0,00 %
SE ST en PO 1 Kennis van land en samenleving Franse geografie, Franse leven; gastronomie; feestdagen, onderwijs; francofonie. Schriftelijke toets ( 5% ) Presentatie ( 10% ) Trimester 1, in de les C/D 60 min. Nee n.v.t 15,00 %
SE MO Mondelinge toets 2 Gespreksvaardigheid Gesprek voeren over persoonlijke omstandigheden; school & beroep; hobbies; vakantie Toetsweek januari C 15 min. Ja n.v.t 25,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 Schrijfvaardigheid Het schrijven van een informele of formele brief/ e-mail waarbij wordt gekeken naar : inhoud, taalgebruik, briefconventies, communicatieve vaardigheden. Toetsweek maart D 90 min. Ja n.v.t 25,00 %
SE ST Schriftelijke toets 4 Kijk-en luistervaardigheid Citotoets met multiple choicevragen bestaande uit audio en een videodeel. Voor dyslectische leerlingen is een dyslexie versie beschikbaar. Trimester 3, tijdens de les B 60 min. n.v.t n.v.t 25,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Woordenschat Vocabulaire; examenidioom; signaalwoorden diverse data/tijdens de les A/B/C/D 15 min. n.v.t n.v.t 10,00 %