3t9-4t10 cohort '22-'24 - Geschiedenis/staatsinrichting

Leerjaar 3

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 1 Hoofdstuk 3 en 4 Werkplaats Geschiedenis, hoofdstuk 3 en 4 Februari K/4 en K/10 45 min. Ja 1,00 5,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Hoofdstuk 5 en 6 Werkplaats Geschiedenis, hoofdstuk 5 en 6 Toetsweek juni K/8 en K/9 90 min. Ja 2,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 Verzamelcijfer Gedurende het schooljaar maken de leerlingen drie praktische opdrachten, die aansluiten bij de behandelde stof. Dit cijfer is het gemiddelde resultaat van deze drie praktische opdrachten. Gedurende schooljaar K/1 t/m K/11 n.v.t Nee 2,00 10,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Hoofdstuk 1 en 2 Open aantekeningentoets Werkplaats Geschiedenis 3 VMBO KGT, hoofdstuk 1 en 2. November K/6 en K/7 45 min. n.v.t 1,00 0,00 %

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 4 Nieuwe wereldorde, Nederland 1848-1919 Geschiedenis Werkplaats 4 VMBO KGT, hoofdstuk 7 en 1 Toetsweek november GS/K/4, 5, 6 , 7 en 11 90 min. Ja n.v.t 25,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Eerste Wereldoorlog, Interbellum en Tweede Wereldoorlog Geschiedenis Werkplaats 4 VMBO KGT, hoofdstuk 2, 3 en 4 Toetsweek januari GS/K/10 90 min. Ja n.v.t 25,00 %
SE ST Schriftelijke toets 6 Europa en de Wereld 1945-1989, Koude Oorlog Geschiedenis Werkplaats 4 VMBO KGT, hoofdstuk 5 en 6 Toetsweek maart GS/K/8 en 9 90 min. Ja n.v.t 25,00 %