4h11-5h12 cohort '23-'25

 • Aardrijkskunde
 • Algemene natuurwetenschappen
 • Bewegen, sport en maatschappij
 • Biologie
 • Culturele en kunstzinnige vorming
 • Duits
 • Economie
 • Engels
 • Frans
 • Geschiedenis
 • Kunst algemeen
 • Kunst beeldend
 • Kunst dans
 • Kunst drama
 • Kunst muziek
 • Lichamelijke opvoeding
 • Maatschappijleer
 • Natuurkunde
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Scheikunde
 • Spaans
 • Wiskunde A
 • Wiskunde B
 • Wiskunde C
 • Wiskunde D
 • Profielwerkstuk