4h11-5h12 cohort '23-'25 - Nederlands

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD ST en PO Parzival Periodeschrift moet in orde zijn. PO in overleg met docent. Periode B,C,E,F n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD MO Mondelinge toets Moderne letterkunde Periodeschrift moet in orde zijn. Je leest een boek voor volwassenen, geschreven na 1880, door een Nederlandstalige schrijver. Hiet houd je een presentatie over. Periode B,C,E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Boekverslag 1 Eigen leesboek Voor herfstvakantie E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Boekverslag 2 Eigen leesboek Voor kerstvakantie E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Boekverslag 3 Eigen leesboek Voor voorjaarsvakantie E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Boekverslag 4 Eigen leesboek Voor meivakantie E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD ST Schriftelijke toets Betoog schrijven Lesboek en materiaal docent + eigen materiaal Maart - mei A,C,D n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 1 Woordenschat Lesboek en materiaal docent September A,C 45 min. Ja 1,00 5,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Spelling Materiaal docent en lesboek; de spellingsregels uit het lesboek worden getoetst. De docent geeft exact de lesstof op. November C 45 min. Ja 1,00 5,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 Leesvaardigheid Lesboek Toetsweek januari A,C,D 90 min. Ja 1,00 5,00 %
SE ST Schriftelijke toets 4 Schrijfopdracht Materiaal docent en lesboek; je krijgt een specifieke schrijfopdracht van de docent. Maart A,C,D 45 min. Nee 1,00 5,00 %
SE MO Mondelinge toets 5 Betoog mondeling Lesboek en materiaal docent Maart - mei A,B,D 15 min. Nee 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 6 Formuleren Lesboek; alle oefeningen formuleren worden getoetst. Toetsweek juni A,C,D 90 min. Ja 1,00 5,00 %

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD PO Praktische opdracht Boekverslagen Verplicht inleveren van 4 boekverslagen; de docent kan voor een alternatieve vorm kiezen. Na elke vakantie B,E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Wereldliteratuur Docent Periode B,E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Eindpresentatie Eindpresentatiebegeleider December A,B,C,D,F n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Dummy Eindreis Je maakt je eigen reisverslag en biografie in de Eindreisdummy Oktober B,C,D,E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Boekverslagen Verplicht inleveren van 4 boekverslagen; de docent kan voor een alternatieve vorm kiezen. Na elke vakantie B,C,E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 07 Betoog schrijven Docent Toetsweek november B,C,D 120 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 08 Creatief schrijven Docent Toetsweek januari C,E 120 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE ST en PO 09 Literatuurtoets Docent: de toets gaat over 8 gelezen boeken + gedichtanalyse Toetsweek maart C,D,E 120 min. Ja n.v.t 15,00 %
SE MO Mondelinge toets 10 Artikel lezen Docent + eigen materiaal; er wordt ook een toets woordenschat afgenomen. Vakles hele jaar A,B,C,D 15 min. Nee n.v.t 10,00 %