4h10-5h11 cohort '22-'24 - Profielwerkstuk

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE PO Praktische opdracht 1 profielwerkstuk De leerling maakt dit jaar een profielwerkstuk onder begeleiding van een docent. De leerling krijgt hiervoor lesvrij. Het afgeronde profielwerkstukcijfer telt voor 25% mee in het combinatiecijfer. einde jaar n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 25,00 %