4h10-5h11 cohort '22-'24 - Wiskunde B

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD PO Praktische opdracht Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 kern 1 t/m 3 Resultaat moet minstens voldoende zijn. Dit is een voorwaarde om SE1 te maken. December A,B n.v.t n.v.t 0,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Oefeningen goniometrische functies Hoofdstuk 8 kern 1 t/m 3 Het HD moet minstens voldoende zijn gemaakt Dit is een voorwaarde om deel te nemen aan SE2 Periode A,C n.v.t n.v.t 0,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Oefeningen lijnen en cirkels Hoofdstuk 7 Het handelingsdeel moet voldoende zijn gemaakt. Dit is een voorwaarde om deel te nemen aan SE2 Periode A,B,C n.v.t n.v.t 0,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Ruimtemeetkunde Periodestof Periode C n.v.t n.v.t 0,00 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 1 Inleiding algebra Hoofdstuk 1 is basis Hoofdstuk 4 kern 1 t/m 3 Hoofdstuk 5 kern 3 Januari A,B,D 120 min. n.v.t 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Lijnen en cirkels Hoofdstuk 7 Het handelingsdeel moet voldoende zijn gemaakt. Dit is een voorwaarde om deel te nemen aan SE2 April A,B,C 90 min. n.v.t 1,00 10,00 %

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD PO Praktische opdracht Differentiëren Hoofdstuk 2 en 6 Dit handelingsdeel moet voldoende zijn afgerond om deel te mogen nemen aan SE 3 In overleg D n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Exponentiële functies Hoofdstuk 5 kern 3, Hoofdstuk 9 kern 1 Dit handelingsdeel moet voldoende zijn afgerond om SE5 te mogen maken In overleg B2 n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 Differentiëren stof SE 1 als basis Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 Toetsweek november B en D 120 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 4 Meetkunde Hoofdstuk 3, Hoofdstuk 7 en Hoofdstuk 10 Toetsweek januari C 120 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Toepassingen stof SE 1 als basis Hoofdstuk 5, Hoofdstuk 6, Hoofdstuk 9, Hoofdstuk 11(kern 1) Toetsweek maart B en D 120 min. Ja n.v.t 25,00 %
SE ST Schriftelijke toets 6 Goniometrische functies Hoofdstuk 8 November/december B4 90 min. Ja n.v.t 15,00 %