HAVO 4 klas 10 - Wiskunde B

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD PO Praktische opdracht 1 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 kern 1 t/m 3 Resultaat moet minstens voldoende zijn. Dit is een voorwaarde om SE1 te maken. december A,B n.v.t n.v.t 0,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht 2 Oefeningen goniometrische functies Hoofdstuk 8 kern 1 t/m 3 Het HD moet minstens voldoende zijn gemaakt Dit is een voorwaarde om deel te nemen aan SE2 periode A,C n.v.t n.v.t 0,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht 3 Oefeningen lijnen en cirkels Hoofdstuk 7 Het handelingsdeel moet voldoende zijn gemaakt. Dit is een voorwaarde om deel te nemen aan SE2 periode A,B,C n.v.t n.v.t 0,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht 4 Ruimtemeetkunde periodestof periode C n.v.t n.v.t 0,00 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 1 Inleiding algebra Hoofdstuk 1 is basis Hoofdstuk 4 kern 1 t/m 3 Hoofdstuk 5 kern 3 januari A,B,D 120 min. n.v.t 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Inleiding goniometrische functies Hoofdstuk 8 kern 1 t/m 4 periode A,C 90 min. n.v.t 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 Lijnen en cirkels Hoofdstuk 7 Het handelingsdeel meot voldoende zijn gemaakt. Dit is een voorwaarde om deel te nemen aan SE2 april A,B,C 90 min. n.v.t 1,00 10,00 %