HAVO 4 klas 10 - Scheikunde

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE PO Praktische opdracht 1 practicum zout Zouten, reacties. Ook alle schriftelijke overhoringen maakt deel uit van het eindresultaat van dit SE onderdeel periode A, C 90 min. Nee n.v.t 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Stoffen en reacties+ basiskennis Hoofdstuk 3 + basiskennis en achetrgrondkennis van hfst1, 2. Binas is toegestaan toetsweek januari A,B,C 60 min. Nee n.v.t 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 koolstofchemie Koolstofchemie, 5.3 hydraten, achtergrongkennis hfst 4 en 5 toetsweek mei A,B,C,D 60 min. Ja n.v.t 10,00 %