4h10-5h11 cohort '22-'24 - Maatschappijleer

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 1 Periode: politieke besluitvorming 1 Periodestof Periode B, C 90 min. Ja n.v.t 15,00 %
SE PO Praktische opdracht 2 Periode: politieke besluitvorming 2 Periodestof Periode A, B, C n.v.t Nee n.v.t 15,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 Periode: verzorgingsstaat Periodestof: Nederlandse economie en verzorgingsstaat. Periode D 90 min. Ja n.v.t 30,00 %

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 4 Periode: sociale en culturele verschillen 1 Periodestof Periode A, B, C 90 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE PO Praktische opdracht 5 Periode: sociale en culturele verschillen 2 Periodestof Periode A, B, C n.v.t Nee n.v.t 20,00 %