4h10-5h11 cohort '22-'24 - Frans

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 1 Literatuur/Lezen Literatuurgeschiedenis: De Middeleeuwen tot de Renaissance Literaire ontwikkeling : Les Misérables + eigen gekozen roman. Tijdens de les E 60 min. Ja 1,00 5,00 %
SE MO Mondelinge toets 2 Gespreksvaardigheid Spreken : een presentatie houden over een kunstwerk, een produkt, een feestdag, een personnage; Gesprek voeren : over familie, hobbies, school en werk, woonplaats, huis, ... Tijdens de les C 15 min. Ja 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 Leesvaardigheid De leerlingen kunnen: - aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte; -de hoofdgedachte van een tekst( gedeelte ) aangeven; -de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven; -relaties tussen delen van een tekst aangeven. Tekstsoorten; MC-vragen; openvragen; ... Toetsweek juni A 90 min. Ja 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 4 Kijk-en luistervaardigheid De leerlingen kunnen : – aangeven welke informatie relevant is, gegeven een vaststaande behoefte; – de hoofdgedachte van een tekst aangeven; – de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven; – conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de spreker(s); – anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek; – aantekeningen maken als strategie om een tekst aan te pakken. Citotoets met multiple choicevragen bestaande uit audio en een videodeel. Voor dyslectische leerlingen is een dyslexieversie beschikbaar. Tijdens de les B 60 min. Nee 1,00 5,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Kennistoetsen Chapitres 1, 2, 4, et 5 Diverse data/tijdens de les C/D 45 min. n.v.t 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Schrijfvaardigheid Taalvaardigheden: - adequaat reageren in schriftelijke contacten met doeltaalgebruikers; -informatie vragen en verstrekken - Informele brieven en e-mails Tijdens de les D 60 min. n.v.t 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Woordenschat Woordenschat/ structuur van een tekst/ examenidioom/ signaalwoorden Diverse data/tijdens de les A/B/C/D 15 min. n.v.t 1,00 0,00 %

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD ST Schriftelijke toets Literatuur/Lezen 1. Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran 2. 1 eigen gekozen boek Toets + leesverslag Diverse data/tijdens de les E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Kijk-en luistervaardigheid Citotoets met multiple choicevragen bestaande uit audio en een videodeel. Voor dyslectische leerlingen is een dyslexieversie beschikbaar. Trimester 2 (tijdens de les) B 60 min. Nee n.v.t 18,00 %
SE ST Schriftelijke toets 6 Gespreksvaardigheid Gesprek voeren over 2 zelfgekozen Franse artikelen en over onderwerpen als : jezelf, familie, onderwijs en beroep; vrije tijd en ontspanning; toekomst, vakantie en andere in de les behandelde onderwerpen. Herkansing alleen mogelijk met 2 nieuwe artikelen. Toetsweek maart C 20 min. Ja n.v.t 18,00 %
SE ST Schriftelijke toets 7 Schrijfvaardigheid Het schrijven van een formele brief, waarbij wordt beoordeeld op inhoud, taalgebruik, briefconventies, communicatieve vaardigheden. Toetsweek januari D 110 min. Ja n.v.t 18,00 %
SE ST Schriftelijke toets 8 Literatuur Literatuurgeschiedenis vanaf 17e eeuw t/m 20e eeuw; stromingen, schrijvers/dichters, tekstenfragmenten/gedichten Toetsweek november E 90 min. Nee n.v.t 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 9 Vocabulaire/examenidioom/signaalwoorden Vocabulaire; examenidioom; signaalwoorden. Diverse data/tijdens de les A/B/C/D 15 min. Nee n.v.t 6,00 %