HAVO 4 klas 10 - Economie

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE PO Praktische opdracht 1 Praktische opdracht 1: keuzeonderwerp Praktische opdracht over een gekozen economisch (keuze)onderwerp december A n.v.t Nee 1,00 5,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Vragers en aanbieders Hele lesbrief Vragers en aanbieders toetsweek januari A/D/E/G 90 min. Ja 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 Markt en overheid Hele lesbrief Markt en overheid toetsweek mei A/D/E/F/G 120 min. Ja 1,00 10,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Crisis + J&O: H1 Hele lesbrief Crisis en H1 van Jong en oud oktober A/G/H/I 60 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets J&O: H1 t/m 7 Jong en oud: H1 t/m 7 december A/G/H/I 60 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT PO Praktische opdracht PO: Werk Lesbrief: Werk maart A n.v.t Nee 1,00 0,00 %