4h10-5h11 cohort '22-'24 - Economie

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE PO Praktische opdracht 1 Praktische keuzeopdracht Praktische opdracht over een gekozen economisch (keuze)onderwerp December A n.v.t n.v.t 1,00 5,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Vragers & Aanbieders Alle hoofdstukken (1 t/m 5) uit de lesbrief Vragers & Aanbieders Toetsweek januari A, D, G, H 90 min. Ja 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 Markt & Overheid Alle hoofdstukken (1 t/m 3) uit de lesbrief Markt & Overheid Toetsweek juni A, D, F, H 45 min. Nee 1,00 10,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Crisis + J&O: H1 Oktober A, G, H, I 60 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets J&O: H1 t/m 7 December A, G, H, I 60 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT PO Praktische opdracht PO: Werk Lesbrief: Werk Maart A n.v.t Nee 1,00 0,00 %

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 4 Verdienen & Uitgeven Alle hoofdstukken (1 t/m 4) uit de lesbrief V&U Toetsweek november A, H, I 120 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Europa Alle hoofdstukken (1 t/m 3) uit de lesbrief Europa Toetsweek januari A, E, F, H, I 120 min. Ja n.v.t 25,00 %
SE ST Schriftelijke toets 6 Capita Selecta Selectie hoofdstukken uit alle lesbrieven (J&O, Vragers & Aanbieders, V&U, M&O, Europa) welke onderdeel zijn van het examenprogramma. Toetsweek maart A, B, C, D, E, F, G, H, I 120 min. Ja n.v.t 30,00 %