4h10-5h11 cohort '22-'24 - Duits

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD ST Schriftelijke toets Portfolio Handelingsdeel portfolio. Alle opdrachten moeten op tijd en compleet worden ingeleverd Tijdens de les n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD ST Schriftelijke toets SO Alle s.o's van dit schooljaar moeten onafgerond met een 6 worden afgesloten. Tijdens het schooljaar n.v.t 10 min. n.v.t n.v.t 0,00 %
SE MO Mondelinge toets 1 Literatuur Het inleveren van de volledig gemaakte literatuur reader is een vereiste als toegang tot de mondelinge toets Literatuur. Diverse data C,E 15 min. Ja 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Examenidioom Schriftelijke overhoringen over het Examenidioom Diverse data A,B,C,D 45 min. Nee 1,00 10,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Leesvaardigheid Leesvaardigheidsopdrachten uit de methode (onderdeel B en G hfst. 1 t/m 4) Toetsweek januari A 90 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Leesvaardigheid Leesvaardigheidsopdrachten uit de methode (onderdeel B en G hfst. 1 t/m 4) Toetsweek juni A 90 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Kijk-/ luistervaardigheid Kijk- en luistervaardigheidsopdrachten uit de methode (onderdeel A en F hfst. 1 t/m 4) Tijdens de les B 90 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Schrijfvaardigheid Schrijfvaardigheidsopdrachten uit de methode (onderdeel E en J hfst. 1 t/m 4), reader schrijfvaardigheid Tijdens de les D 45 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT MO Mondelinge toets Spreekvaardigheid Gesprekken (in de les uitgewerkte spreekvaardigheidsopdrachten) Tijdens de les C 15 min. n.v.t 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Proefwerken Proefwerken over hoofdtukken uit de methode. Tijdens de les n.v.t 45 min. n.v.t 1,00 0,00 %

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD ST Schriftelijke toets Woordenschat Getoets wordt de woordenschat van het examenidioom en woorden uit de methode. Gedurende het schooljaar F 30 min. n.v.t n.v.t 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 Schijfvaardigheid Schrijven van een formele brief. Reader schrijfvaardigheid en methode blz. 131 t/m 143. Toetsweek januari D 90 min. Ja n.v.t 25,00 %
SE MO Mondelinge toets 4 Spreekvaardigheid presentatievaardigheid Mondelinge toets waarin we literatuur en het zelfstandig gelezen boek bespreken. November C, E 15 min. Ja n.v.t 15,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Luistervaardigheid Kijk- en luistervaardigheid. Methode blz. 59 t/m 72. Toetsweek januari B 90 min. Nee n.v.t 25,00 %
SE MO Mondelinge toets 6 Spreekvaardigheid/ Gesprek Thema: Museum van jezelf en in kunnen gaan op actuele thema's. Toetsweek maart c 15 min. Ja n.v.t 15,00 %