HAVO 4 klas 10 - Algemene natuurwetenschappen

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 1 periode: levensprocessen periodestof: spijsvertering, ademhaling, hart, voortplanting periode C 90 min. Ja 1,00 20,00 %
SE ST en PO 2 keuzeperiode: natuurkunde óf aardrijkskunde Periode natuurkunde: Ontwerp en bouw van een muizenvalauto. Deze periode kracht en beweging is voor de leerlingen met natuurkunde en wordt afgesloten met een PO (niet herkansbaar). Periode aardrijkskunde: De periode weer en klimaat is voor leerlingen met een maatschappijprofiel en wordt afgesloten met een herkansbare ST. periode A, B n.v.t Nee 1,00 20,00 %

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST en PO 3 keuzeperiode: ict óf scheikunde Periodestof ict: binair rekenen, chinees telraam, hexadecimale getallen, advertentieontwerp. Deze periode wordt gevolgd door de leerlingen met een maatschappijprofiel en afgeloten met PO en ST Periodestof scheikunde: practicum zouten voor de leerlingen met een natuurprofiel (en afgeloten met PO) periode A, B n.v.t Nee n.v.t 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 4 periode: celleer en erfelijkheid Periodestof: celleer, genetica, DNA, Gentechnologie periode A, B, C 90 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE PO Praktische opdracht 5 keuzeperiode: aardrijkskunde óf natuurkunde Periodestof aardrijkskunde: o.a. rollenspel. De periode milieu en ontwikkelingsproblematiek wordt gevolgd door de leerlingen zonder natuurkunde. Periodestof natuurkunde: een presentatie maken over een medische beeldvormingstechniek. Leerlingen met Natuurkunde volgen deze periode. periode A, B n.v.t Nee n.v.t 20,00 %