4h10-5h11 cohort '22-'24 - Algemene natuurwetenschappen

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 1 Periode: levensprocessen Periodestof: spijsvertering, ademhaling, hart, voortplanting Periode C 90 min. Ja 1,00 20,00 %
SE ST en PO 2 Keuzeperiode: natuurkunde óf aardrijkskunde Periode natuurkunde: Ontwerp en bouw van een muizenvalauto. Deze periode kracht en beweging is voor de leerlingen met natuurkunde en wordt afgesloten met een PO (niet herkansbaar). Periode aardrijkskunde: De periode weer en klimaat is voor leerlingen met een maatschappijprofiel en wordt afgesloten met een herkansbare ST. Periode A, B n.v.t Nee 1,00 20,00 %

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 4 Periode: celleer en erfelijkheid Periodestof: celleer, genetica, DNA, Gentechnologie Periode A, B, C 90 min. Ja n.v.t 30,00 %
SE PO Praktische opdracht 5 Keuzeperiode: aardrijkskunde óf natuurkunde Periodestof aardrijkskunde: o.a. rollenspel. De periode milieu en ontwikkelingsproblematiek wordt gevolgd door de leerlingen zonder natuurkunde. Periodestof natuurkunde: een presentatie maken over een medische beeldvormingstechniek. Leerlingen met natuurkunde volgen deze periode. Periode A, B n.v.t Nee n.v.t 30,00 %