3t9-4t10 cohort '23-'25 - Lichamelijke opvoeding

Leerjaar 3

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD PO Praktische opdracht Sportorïentatie De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen een nieuwe actuele bewegingsactiviteit uitvoeren die hij kan kiezen uit een aanbod. April Actuele bewegingsactiviteiten n.v.t n.v.t 1,00 0,00 %

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD PO Praktische opdracht Atletiek Leerlingen sluiten zelfstandig verschillende onderdelen af (100 m sprint, hoogspringen, kogelstoten, verspringen, speerwerpen en plasloop). Oktober Atletiek n.v.t n.v.t 1,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Voetbal Leerlingen doen aan verschillende spelvormen binnen het voetbal. Oktober Spel1 n.v.t n.v.t 1,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Werkstuk sport Leerlingen maken een werkstuk over eigen sportloopbaan. December Oriëntatie op leren en werken n.v.t n.v.t 1,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Uitdagend turnen Leerlingen kunnen uit 10 verschillende onderdelen kiezen, waarbij ze er min 6 moeten afsluiten. December Turnen n.v.t n.v.t 1,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Volleybal Leerlingen kunnen 6 - 6 spelen bij volleybal en sluiten dit af op de sportdag. Maart Spel n.v.t n.v.t 1,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Boksen De leerling kan alleen en in samenwerking met anderen één van de volgende vormen zelfverdediging uitvoeren namelijk boksen. Januari Zelfverdediging n.v.t n.v.t 1,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Sportorïentatie De kandidaat kan alleen en in samenwerking met anderen een nieuwe actuele bewegingsactiviteit uitvoeren die hij kan kiezen uit een aanbod. April Actuele bewegingsactiviteiten n.v.t n.v.t 1,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Voetbal Leerlingen doen aan verschillende spelvormen binnen het voetbal. Oktober Spel1 n.v.t n.v.t 1,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Werkstuk sport Leerlingen maken een werkstuk over eigen sportloopbaan. December Oriëntatie op leren en werken n.v.t n.v.t 1,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Volleybal Leerlingen kunnen 6 - 6 spelen bij volleybal en sluiten dit af op de sportdag. Maart Spel n.v.t n.v.t 1,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Boksen De leerling kan alleen en in samenwerking met anderen één van de volgende vormen zelfverdediging uitvoeren namelijk boksen. Januari Zelfverdediging n.v.t n.v.t 1,00 0,00 %