3t9-4t10 cohort '23-'25 - Examenvak lichamelijke opvoeding 2

Leerjaar 3

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE PO Praktische opdracht 1 Honkbal Leerling gaat zich verdiepen in honkbal. Periode Spel n.v.t Ja 1,00 10,00 %
SE PO Praktische opdracht 2 Covo/ dans Leerlingen leren en verdiepen zich in verschillende conditionele vormen en dansvormen. Periode Bewegen en Muziek n.v.t Ja 1,00 10,00 %
SE PO Praktische opdracht 3 Boksen Leerling kan verschillende technieken van boksen en dit toepassen in sparringsvorm. Periode Zelfverdediging n.v.t Ja 1,00 10,00 %
SE PO Praktische opdracht 4 Speerwerpen, hoogspringen en hordelopen Leerlingen verdiepen zich in 3 atletiekonderdelen en kunnen dit zelfstandig toepassen. Oktober Atletiek n.v.t Ja 1,00 10,00 %
SE PO Praktische opdracht 5 Hockey Leerling kan de hockey technieken passen, dribbelen, slaan, passeren toepassen in spelvormen. Verdiepend op het LO1 programma. Juni Spel n.v.t Ja 1,00 5,00 %
SE PO Praktische opdracht 6 Volleybal Leerling kan het spel 6 x 6 spelen op officieel veld en het tactisch en technisch verdiepen op LO1 programma. December Spel n.v.t Ja 1,00 5,00 %
SE PO Praktische opdracht 7 Handbal Leerling kan de 3 - pas, dribbel, passing technieken en cirkel verdediging, aanvalsopstelling en omschakeling op tactisch gebied toepassen. Februari Spel n.v.t Ja 1,00 5,00 %
SE PO Praktische opdracht 8 Freerunning Leerling kan verschillende freerun- of turntechnieken op een parcours. Maart Turnen n.v.t Ja 1,00 10,00 %

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE PO Praktische opdracht 10 Werkstuk sport Leerling maakt een verslag over de sportcultuur. December Oriëntatie op leren en werken n.v.t n.v.t n.v.t 10,00 %
SE PO Praktische opdracht 11 Stage Leerlingen gaan stage lopen bij een sportvereniging. April Oriëntatie op leren en werken n.v.t Ja n.v.t 10,00 %
SE PO Praktische opdracht 12 Sportdag organiseren Leerlingen organiseren een sportdag basketbal voor klas 7. Maart Bewegen en regelen n.v.t n.v.t n.v.t 10,00 %
SE PO Praktische opdracht 9 Sportorïentatie De leerling kan alleen en in samenwerking met anderen twee nieuwe actuele bewegingsactiviteiten uitvoeren. Periode Actuele bewegingsactiviteiten n.v.t Ja n.v.t 5,00 %