3t9-4t10 cohort '23-'25 - Duits

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD ST Schriftelijke toets Handelingsdeel Het gemiddelde van alle schriftelijke overhoringen moet onafgerond een 6 zijn, anders volgt er na de 3e toetsweek een toets over de gehele woordenschat. Diverse data n.v.t. 30 min. n.v.t n.v.t 0,00 %
SE MO Mondelinge toets 1 Landeskunde Een praktische en mondelinge opdracht met nadere kennismaking van Duitsland en haar samenleving. Toetsweek november A,B,C,D,E 10 min. Ja n.v.t 13,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Schrijfvaardigheid Reader schrijfvaardigheid. Methode blz. 169 t/m 211. Toetsweek januari D 90 min. Ja n.v.t 25,00 %
SE MO Mondelinge toets 3 Spreekvaardigheid Gesprek kunnen voeren over jezelf, toekomstplannen, hobby's, school, enz. Methode blz. 139 t/m 167. Toetsweek maart C 15 min. Ja n.v.t 25,00 %
SE ST Schriftelijke toets 4 Luistervaardigheid Cito toets kijk-/ luistervaardigheid. Methode blz. 53 t/m 77. Toetsweek januari B 90 min. Nee n.v.t 25,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Kennis en vaardigheden Het gemiddelde van alle toetsen over werkwoorden, signaalwoorden, Klassensprache gedurende het hele schooljaar en het proefwerk van Hoofdstuk 1 uit de methode. Gedurende het schooljaar A,C,D 45 min. Nee n.v.t 12,00 %