5v12-6v13 cohort '23-'25 - Scheikunde

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 1 Zuren base, rekenen en evenwicht Boek deel 2: hfst 8, 9 + 7.4 en 7.5 Boek deel 1: paragraaf 2.4, 3.5 en 4.4 Een schriftelijke overhoring is onderdeel van het cijfer. Toetsweek november A, C, F 90 min. Ja 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Redox en rekenen, analyse technieken Boek deel 1: Hoofdstuk 2 en 6 (achetrgrondkennis) Boek deel 2: Hoofdstuk 10 en 11 Toetsweek januari A, B, F , D 90 min. Ja 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 Molecuulbouw, kunsstoffen, nieuwe materialen Boek deel 1: Hoofdstuk 6 en 7 ( achtergrondkennis) Boekdeel 2: Hoofdstuk 12, 13, 14 Toetsweek juni A, B, G, E 90 min. Ja 1,00 10,00 %
SE PO Praktische opdracht 4 Rekenen, oplossingen maken, titreren, analyseren, percentage bepalen. Praktische vaardigheden, Rekenen, oplossingen maken, titreren, analyseren, percentage bepalen. Einde Periode A, B, C , D 90 min. Nee 1,00 10,00 %

Leerjaar 6

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 5 Groene chemie, chemie van het leven Boek deel 1: hfst 1, 6 en 7 (achtergrond kennis) Boek deel 2: hfst 10.3 en 13 (achtergrond kennis) Boek deel 3: hfst 15 en 16 Toetsweek november A, C, F, G 90 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 6 Accu'sen brandstofcellen, buffers en enzymen Boek deel 1 hoofdstuk : 2, 8, 9 (achtergrondkennis) Boek deel 2 hoofdstuk: 11 (achtergrondkennis) Boek deel 3 hoofdstuk: 17, 18 Toetsweek januari A, C, F, G 90 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 7 Zuren, basen, buffers, redoxreactie, kunststoffen, polymeren, biochemie, koolstofchemie, duurzaamheid, analyse, nieuwe materialen, groene chemie Boek deel 1, 2 en 3 + stencils en aantekeningen. Toetsweek maart A, B, C, D, E, F, G 120 min. Ja n.v.t 20,00 %