5v12-6v13 cohort '23-'25 - Nederlands

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD PO Praktische opdracht Wereldliteratuur Je leest een boek uit de wereldliteratuur en houdt daar een presentatie over. Periode B,E,F n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Eindpresentatie Eindpresentatiebegeleider December B,C,D n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Dummy Eindreis Je maakt je eigen reisverslag en biografie in de Eindreisdummy Oktober B,C,D,E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Boekverslag Je leest een boek uit de Nederlandse literatuur, geschreven na 1880 en maakt hiervan een boekverslag. De docent kan voor een alternatieve vorm kiezen. Voor herfstvakantie E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Boekverslag Je leest een boek uit de Nederlandse literatuur, geschreven na 1880 en maakt hiervan een boekverslag. De docent kan voor een alternatieve vorm kiezen. Voor kerstvakantie E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Boekverslag Je leest een boek uit de Nederlandse literatuur, geschreven na 1880 en maakt hiervan een boekverslag. De docent kan voor een alternatieve vorm kiezen. Voor voorjaarsvakantie E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 1 Grammatica Lesmateriaal docent. De toets bestaat uit het Taalkundig (woordsoorten) en redekundig (zinnen) ontleden. November D 45 min. Ja 1,00 7,50 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Spelling en woordenschat/taalkunde Materiaal docent; je leert de spellingsregels opnieuw. Je woordenschat wordt uitgebreid. Je leert over onze taalgeschiedenis en -ontwikkeling. Toetsweek januari C,D 60 min. Ja 1,00 7,50 %
SE ST en PO 3 Renaissance Materiaal docent. Je schrijft een essay over een persoon uit de Nederlandse renaissance en houdt over haar/hem een presentatie. Januari-mei B,E 15 min. Nee 1,00 7,50 %
SE ST Schriftelijke toets 4 Creatief schrijven Materiaal docent in de vorm van een workshop. Je moet dit verplicht vóór de toets inleveren (HD). Toetsweek juni C,E 120 min. Ja 1,00 7,50 %

Leerjaar 6

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD PO Praktische opdracht Boekverslagen Verplicht inleveren van 4 boekverslagen; de docent kan voor een alternatieve vorm kiezen. Na elke vakantie B,E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Betoog analyse Materiaal via docent. Je moet een (kranten)artikel teksttechnisch en -kritisch analyseren. Toetsweek november A,C,D 90 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 6 Betoog schrijven Via materiaal van de docent schrijf je een betoog of beschouwing over een specifiek onderwerp. Toetsweek januari A,C,D 120 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE ST en PO 7 Literatuurtoets Materiaal via docent + eigen boekverslagen. De toets gaat over 12 door jou gelezen boeken + gedichtanalyse. Toetsweek maart C,D,E 120 min. Ja n.v.t 15,00 %
SE MO Mondelinge toets 8 Artikel lezen Recent krantenartikel naar keuze. Je moet een krantenartikel voorlezen en analyseren. Er wordt ook een toets woordenschat afgenomen. Vakles hele jaar A,B,C,D 15 min. Nee n.v.t 15,00 %