5v12-6v13 cohort '23-'25 - Maatschappijleer

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 1 periode: sociale en culturele verschillen 1 Periodestof periode A, B, C 90 min. Ja 1,00 15,00 %
SE PO Praktische opdracht 2 periode: sociale en culturele verschillen 2 Periodestof Periode A, B, C n.v.t Nee 1,00 15,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 periode: rechtstaat en recht Periodestof Periode A, D 90 min. Ja 1,00 15,00 %
SE ST en PO 4 Periode: maatschappijgeschiedenis Periodestof: overzicht van de geschiedenis, biografie opdracht. Voor leerlingen met natuurkunde telt deze periode mee voor 35% Periode A, B, C, D, E n.v.t Nee 1,00 55,00 %