5v12-6v13 cohort '23-'25 - Kunst algemeen

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
VGT ST Schriftelijke toets Kunstbeschouwing Kunstbeschouwing Beeldende kunst, voorstelling en vormgeving. Stof: reader begrippen kunstbeschouwing November A 45 min. n.v.t 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Kunstbeschouwing Kunstbeschouwelijke begrippen muziek, theater, dans en film. Stof: opdrachtenboek De Bespiegeling Maart A 45 min. n.v.t 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Cultuur van de kerk examenthema: Cultuur van de kerk. H2 uit De Bespiegeling Toetsweek juni A,B,C 90 min. n.v.t 1,00 0,00 %

Leerjaar 6

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
VGT ST Schriftelijke toets Burgercultuur en Cultuur van het moderne examenthema's : Burgerlijke cultuur H.5. + Cultuur van het moderne H.8 uit De Bespiegeling. Toetsweek november A,B,C 90 min. n.v.t n.v.t 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Massacultuur examenthema: Massacultuur H9. uit De Bespiegeling. Toetsweek januari A,B,C 90 min. n.v.t n.v.t 0,00 %