5v12-6v13 cohort '23-'25 - Duits

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE MO Mondelinge toets 1 Spreekvaardigheid Een gesprek over Literatuur en een zelf gekozen onderwerp April C, E 15 min. Ja 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Examenidioom Woorden uit de woordenlijst voor het examen. Toetsweek juni n.v.t 30 min. Ja 1,00 10,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Leesvaardigheid Toets met multiple choice vragen ter voorbereiding op het CE Toetsweek januari A 90 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Leesvaardigheid Toets met multiple choice vragen ter voorbereiding op het CE Toetsweek juni A 90 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Schrijfvaardigheid Schrijven van een formele brief Maart D 60 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Luistervaardigheid Luitertoets met multilpe choice vragen Mei B 60 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT MO Mondelinge toets Presentatie Presentatie over een zelf gekozen onderwerp November/december C 15 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Gemiddelde van alle proefwerken Gehele jaar n.v.t 45 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Gemiddelde van alle SO's Gehele jaar n.v.t 10 min. Nee 1,00 0,00 %

Leerjaar 6

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD ST Schriftelijke toets Woordenschat Herhaling woordenschat examenidioom Gedurende het schooljaar n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
SE MO Mondelinge toets 3 Spreekvaardigheid Presentatie Gesprek van 30 minuten op basis van een gelezen Duits boek, besproken Literatuur en vragen. November/december C 15 min. Ja n.v.t 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 4 Schrijfvaardigheid Klachtenbrief Toetsweek januari D 120 min. Ja n.v.t 30,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Luistervaardigheid Afname cito-toets luistervaardigheid Februari B 60 min. Nee n.v.t 25,00 %
SE MO Mondelinge toets 6 Spreekvaardheid/Gesprek Museum van jezelf. Toetsweek maart C, E 30 min. Ja n.v.t 15,00 %