5v12-6v13 cohort '23-'25 - Culturele en kunstzinnige vorming

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE PO Praktische opdracht 5 Reflectie opdracht Indien doubleur: de overige CKV-onderdelen zijn al afgerond in 4v10 en 5v11 (80%). In 5v12 dient de reflectieopdracht gemaakt te worden. De leerling kan verbanden leggen tussen de in de domeinen A, B en C opgedane ervaringen en inzichten met betrekking tot kunstzinnige processen. De leerling kan aangeven wat daarvan de betekenis is voor zijn (verdere) kunstzinnige en culturele ontwikkeling. De leerling kan deze reflectie toelichten in een daartoe geƫigende vorm; een gesprek, een film, een presentatie. Periode KUP D n.v.t Nee 1,00 20,00 %