5v12-6v13 cohort '23-'25 - Algemene natuurwetenschappen

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE PO Praktische opdracht 1 Periode: dierenrijk en evolutie Periodestof: Darwin, Verhulst, diergroepen beschrijven. Einde periode A, B, C n.v.t Nee n.v.t 20,00 %
SE PO Praktische opdracht 2 Periode: architectuur Periodestof: een huis leren ontwerpen, tekening maken en maquette bouwen. Einde periode A, B n.v.t Nee n.v.t 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 Eindcijfer havo Het eindcijfer havo wordt meegenomen. n.v.t. n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 60,00 %