4v10-6v12 cohort '23-'26 - Nederlands

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD PO Praktische opdracht Boekverslag Je leest een boek uit de Nederlandse literatuur, geschreven na 1880 en maakt hiervan een boekverslag. De docent kan voor een alternatieve vorm kiezen. Voor herfstvakantie E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Boekverslag Je leest een boek uit de Nederlandse literatuur, geschreven na 1880 en maakt hiervan een boekverslag. De docent kan voor een alternatieve vorm kiezen. Voor kerstvakantie E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Boekverslag Je leest een boek uit de Nederlandse literatuur, geschreven na 1880 en maakt hiervan een boekverslag. De docent kan voor een alternatieve vorm kiezen. Voor voorjaarsvakantie E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Boekverslag Je leest een boek uit de Nederlandse literatuur, geschreven na 1880 en maakt hiervan een boekverslag. De docent kan voor een alternatieve vorm kiezen. Voor meivakantie E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Betoog Lesboek + eigen materiaal over een onderwerp naar keuze. Je moet je betoog ook schriftelijk als HD inleveren. Maart - mei B,C,D 15 min. n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Middeleeuwen Periodestof. Je periodeschrift moet op tijd in orde zijn. De PO wordt door de docent opgegeven. Periode B,C,E 15 min. n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Poëzie Je moet een presentatie houden over een dichtbundel van een Nederlandstalige dichter naar keuze. Je periodeschrift moet op tijd in orde zijn. Periode B,C,E 15 min. n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Boekverslag Je leest een boek uit de Nederlandse literatuur, geschreven na 1880 en maakt hiervan een boekverslag. De docent kan voor een alternatieve vorm kiezen. Voor herfstvakantie E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Boekverslag Je leest een boek uit de Nederlandse literatuur, geschreven na 1880 en maakt hiervan een boekverslag. De docent kan voor een alternatieve vorm kiezen. Voor kerstvakantie E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Boekverslag Je leest een boek uit de Nederlandse literatuur, geschreven na 1880 en maakt hiervan een boekverslag. De docent kan voor een alternatieve vorm kiezen. Voor voorjaarsvakantie E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Boekverslag Je leest een boek uit de Nederlandse literatuur, geschreven na 1880 en maakt hiervan een boekverslag. De docent kan voor een alternatieve vorm kiezen. Voor meivakantie E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Betoog Lesboek + eigen materiaal over een onderwerp naar keuze. Je moet je betoog ook schriftelijk als HD inleveren. Maart - mei B,C,D 15 min. n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Middeleeuwen Periodestof. Je periodeschrift moet op tijd in orde zijn. De PO wordt door de docent opgegeven. Periode B,C,E 15 min. n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Poëzie Je moet een presentatie houden over een dichtbundel van een Nederlandstalige dichter naar keuze. Je periodeschrift moet op tijd in orde zijn. Periode B,C,E 15 min. n.v.t n.v.t 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 1 Spelling en woordenschat Materiaal docent en lesboek. De spellingsregels worden (opnieuw) behandeld. Alle woordenschat onderdelen uit de methode. SE1 en SE2 worden tegelijkertijd getoetst. december C,D 45 min. Ja 1,00 2,00 %
SE ST Schriftelijke toets 1 Spelling en woordenschat Materiaal docent en lesboek. De spellingsregels worden (opnieuw) behandeld. Alle woordenschat onderdelen uit de methode. SE1 en SE2 worden tegelijkertijd getoetst. december C,D 45 min. Ja 1,00 2,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Schrijfopdracht Materiaal docent en lesboek december C 45 min. Nee 1,00 2,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Schrijfopdracht Materiaal docent en lesboek december C 45 min. Nee 1,00 2,00 %
SE MO Mondelinge toets 3 Betoog mondeling Lesboek + eigen materiaal over een onderwerp naar keuze. Maart - mei B,C,D 15 min. Nee 1,00 2,00 %
SE MO Mondelinge toets 3 Betoog mondeling Lesboek + eigen materiaal over een onderwerp naar keuze. Maart - mei B,C,D 15 min. Nee 1,00 2,00 %
SE ST Schriftelijke toets 4 Leesvaardigheid Lesboek + materiaal docent. Er wordt geoefend met havo-examenteksten. toetsweek mei AC 60 min. Ja 1,00 2,00 %
SE ST Schriftelijke toets 4 Leesvaardigheid Lesboek + materiaal docent. Er wordt geoefend met havo-examenteksten. toetsweek mei AC 60 min. Ja 1,00 2,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Formuleren Materiaal docent en lesboek - alle onderdelen Formuleren. Januari C,D 60 min. Ja 1,00 2,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Formuleren Materiaal docent en lesboek - alle onderdelen Formuleren. Januari C,D 60 min. Ja 1,00 2,00 %

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD PO Praktische opdracht Parzival Je periodeschrift dient in orde te zijn. PO in opdracht van docent. Periode B,C,E,F 90 min. n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Moderne letterkunde Je houdt een presentatie over een gelezen boek uit de Nederlandse literatuur, geschreven na 1880. Je schrift dient op tijd in orde te zijn. Je presentatie telt mee als boekverslag. Periode B,E 15 min. n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Boekverslag Je leest een boek uit de Nederlandse literatuur, geschreven na 1880 en maakt hiervan een boekverslag. De docent kan voor een alternatieve vorm kiezen. Voor herfstvakantie E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Boekverslag Je leest een boek uit de Nederlandse literatuur, geschreven na 1880 en maakt hiervan een boekverslag. De docent kan voor een alternatieve vorm kiezen. Voor kerstvakantie E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Boekverslag Je leest een boek uit de Nederlandse literatuur, geschreven na 1880 en maakt hiervan een boekverslag. De docent kan voor een alternatieve vorm kiezen. Voor voorjaarsvakantie E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 6 Grammatica Lesmateriaal docent. De toets bestaat uit het Taalkundig (woordsoorten) en redekundig (zinnen) ontleden. November D 45 min. Ja 1,00 7,50 %
SE ST Schriftelijke toets 7 Spelling en woordenschat/taalkunde Materiaal docent; je leert de spellingsregels opnieuw. Je woordenschat wordt uitgebreid. Je leert over onze taalgeschiedenis en -ontwikkeling. Toetsweek januari C,D 60 min. Ja 1,00 7,50 %
SE ST en PO 8 Renaissance Materiaal docent. Je schrijft een essay over een persoon uit de Nederlandse renaissance en houdt over haar/hem een presentatie. Januari-mei B,E 15 min. Nee 1,00 2,50 %
SE ST Schriftelijke toets 9 Creatief schrijven Materiaal docent in de vorm van een workshop. Je moet dit verplicht vóór de toets inleveren (HD). Toetsweek juni C,E 120 min. Ja 1,00 7,50 %

Leerjaar 6

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD PO Praktische opdracht Boekverslagen Verplicht inleveren van 4 boekverslagen; de docent kan voor een alternatieve vorm kiezen. Na elke vakantie B,E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Wereldliteratuur Periodeschrift dient in orde te zijn. Je leest een boek uit de wereldliteratuur en houdt hier een presentatie over. Periode B,E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Eindpresentatie Eindpresentatiebegeleider December B,C,D n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Dummy Eindreis Je maakt je eigen reisverslag en biografie in de Eindreisdummy. Oktober B,C,D,E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 10 Betoog analyse Materiaal via docent. Je moet een (kranten)artikel teksttechnisch en -kritisch analyseren. Toetsweek november A,C,D 90 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 11 Betoog schrijven Via materiaal van de docent schrijf je een betoog of beschouwing over een specifiek onderwerp. Toetsweek januari A,C,D 120 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE MO Mondelinge toets 12 Artikel lezen Recent krantenartikel naar keuze. Je moet een krantenartikel voorlezen en analyseren. Er wordt ook een toets woordenschat afgenomen. Vakles hele jaar A,B,C,D 15 min. Nee n.v.t 10,00 %
SE ST en PO 13 Literatuurtoets Materiaal via docent + eigen boekverslagen. De toets gaat over 12 door jou gelezen boeken + gedichtanalyse. Toetsweek maart C,D,E 120 min. Ja n.v.t 15,00 %