4v10-6v12 cohort '23-'26 - Maatschappijleer

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 1 Periode: politieke besluitvorming 1 Periodestof Periode b, c 90 min. Ja 1,00 10,00 %
SE PO Praktische opdracht 2 Periode: politieke besluitvorming 2 Periodestof Periode A, B, C n.v.t Nee 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 Periode: verzorgingsstaat Periodestof: Nederlandse economie en verzorgingsstaat. Periode D 90 min. Ja 1,00 10,00 %

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 4 Periode: sociale en culturele verschillen 1 Periodestof Periode A, B, C 90 min. Ja 1,00 10,00 %
SE PO Praktische opdracht 5 Periode: sociale en culturele verschillen 2 Periodestof Periode A, B, C n.v.t Nee 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 6 Periode: rechtstaat en recht Periodestof Periode A, D 90 min. Ja 1,00 15,00 %

Leerjaar 6

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST en PO 7 Periode: maatschappijgeschiedenis Periodestof: overzicht van de geschiedenis, biografie opdracht. Voor leerlingen met natuurkunde telt deze periode mee voor 35% Periode A, B, C, D, E n.v.t Nee n.v.t 20,00 %
SE PO Praktische opdracht 8 Periode: sociale driegeleding Periodestof: reflectie op drie maatschappelijke terreinen. Alleen voor leerlingen zonder natuurkunde. Periode A, B, C, D, E n.v.t Nee n.v.t 15,00 %