4v10-6v12 cohort '23-'26 - Frans

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD ST Schriftelijke toets Literatuur/Boeken Les Misérables ( door de docent gekozen )+ 1 Franse boek ( eigen keuze ) Dossier met opdrachten diverse data/tijdens de les A/E 45 min. n.v.t n.v.t 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets 1 Kennistoetsen Onderwerpen : Chapitre 1 : Famille, ville, maison, quartier - Chapitre 2 : fêtes et traditions, les produits et les personnages - Chapitre 4 : culture ( l'art, les artistes, les films et les évènement culturels ) - Chapitre 5 : l'école et la vie scolaire Vocabulaire en grammatica diverse data/tijdens de les A/B/C/D 45 min. Nee n.v.t 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets 2 Kijk-en luistervaardigheid In de les wordt geoefend met kijk- en luistervaardigheden. Er wordt een Citotoets afgenomen. Trimestre 2, tijdens de les B 60 min. Nee n.v.t 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets 3 Schrijfvaardigheid informele brief/ mail/forumbericht Trimester 3, tijdens de les D 60 min. n.v.t n.v.t 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets 4 Gespreksvaardigheid Spreken : een presentatie houden over een kunstwerk, een produkt, een feestdag, een personage; Gesprek voeren : over familie, hobbies, school en werk, woonplaats, huis, ... Trimester 3,tijdens des les C 15 min. Nee n.v.t 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets 5 Woordenschat Examenidiooms en Signaalwoorden diverse data/tijdens de les A/B/C/D 15 min. Nee n.v.t 0,00 %

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD ST Schriftelijke toets Leesdossier Twee literaire werken moeten gelezen worden. Leesopdrachten + leesverslag Eind trimester 2 inleveren A/C/D/E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 1 Literatuurgeschiedenis Het classicisme t/m de romantiek Toetsweek 1 E 60 min. Nee n.v.t 5,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Schrijfvaardigheid Formele brief/ mails/forumberichen Toetsweek 2 D 90 min. Ja n.v.t 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 Kijk-en luistervaardigheid In de les wordt geoefend met kijk- en luistervaardigheden. Er wordt een Citotoets afgenomen. April 2024, tijdens de les B 60 min. Nee n.v.t 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 4 Spreekvaardigheid Exposé ( presentatie ) Trimester 3, tijdens de les C 15 min. Nee n.v.t 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Woordenschat Vocabulaire/Examenidiooms/Signaalwoorden/ grammatica diverse data/tijdens de les A/B/C/D 15 min. Nee n.v.t 5,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Kennistoetsen/leesvaardigheid Grandes Lignes :Hoofdstuk 1 en 2 Leestrategieeen worden geoefend diverse data/tijdens de les A/B/C/D 45 min. Nee 1,00 0,00 %

Leerjaar 6

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD ST Schriftelijke toets Leesdossier Twee literaire werken : - Les Jeux sont faits ( Jean Paul Sartre ) - Stupeur et Tremblements ( Amélie Nothomb ) of 1 eigen gekozen Franse roman Eind maart 2024 A/C/E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Literatuurgeschiedenis - Belle époque - Dadaisme -Surréalisme - le Théatre de l'Absurde - L'Existentialisme - La Francophonie littéraire Toetsweek 1 E 60 min. Nee n.v.t 5,00 %
SE ST Schriftelijke toets 6 Schrijfvaardigheid Formele brief/ dissertation ( schriftelijk betoog ) Toetsweek 2 D 120 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 7 Kijk-en luistervaardigheid In de les wordt geoefend met kijk- en luistervaardigheden. Er wordt een Citotoets afgenomen. Trimester 3, tijdens de les B 60 min. Ja n.v.t 15,00 %
SE ST Schriftelijke toets 8 Gespreksvaardigheid Gesprek voeren over 3 zelfgekozen Franse artikelen en over onderwerpen als : jezelf, familie, onderwijs en beroep; vrije tijd en ontspanning; toekomst, vakantie en andere in de les behandelde onderwerpen. Herkansing alleen mogelijk met 3 nieuwe artikelen. Toetsweek 3 C 20 min. Ja n.v.t 20,00 %