4h10-5h11 cohort '23-'25 - Scheikunde

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE PO Praktische opdracht 1 Practicum zout Zouten, reacties. Ook alle schriftelijke overhoringen maken deel uit van het eindresultaat van dit SE onderdeel. Periode A, C 90 min. Nee 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Stoffen en reacties + basiskennis Hoofdstuk 1, 2, 3 + basiskennis Binas is toegestaan Toetsweek januari A,B,C 60 min. Ja 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 Koolstofchemie, zuren, zouten Koolstofchemie,zuren H6, H7, 5.3 hydraten,basiskennis Toetsweek juni A,B,C,D 60 min. Ja 1,00 10,00 %

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 4 Zuren, basen, reactie en energie, rekenen Boekdeel 1: paragraaf 2.4+ 2.5+ 3.4 Boekdeel 2: hoofdstuk 7, 8, 9 + basiskennis Schriftelijke overhoring is onderdeel van het cijfer. Toetsweek november A,B,F,D 90 min. Ja n.v.t 15,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Kunststoffen, Chemie van het leven Boekdeel 1: Hoofdstuk 6 (achtergrond kennis) Boekdeel 2: hoofdstuk 11 en 12 + chemisch rekenen Toetsweek januari A, B, F, G 90 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 6 Zuren, basen, energie, rekenen, kunststoffen, polymeren, reacties, koolstofchemie Boekdeel 1 en 2 + stencils Toetsweek maart A, B, C, D, E, F, G 120 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 7 Redox, Titratie, chemisch rekenen en stencils Redoxreactie H10 Titratie, chemisch rekenen en stencils Einde periode A, B, C, D, E, F, G 90 min. Nee n.v.t 15,00 %