4h10-5h11 cohort '23-'25 - Maatschappijleer

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 1 Periode: politieke besluitvorming 1 Periodeschrift politieke besluitvorming Periode B, C 90 min. Ja n.v.t 15,00 %
SE PO Praktische opdracht 2 Periode: politieke besluitvorming 2 Periodestof Periode A, B, C n.v.t n.v.t n.v.t 15,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 Periode: verzorgingsstaat Periodeschrift verzorgingsstaat Periode D 90 min. Ja n.v.t 30,00 %

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 4 Periode: sociale en culturele verschillen 1 Periodeschrift sociale en culturele verschillen Periode A, B, C 90 min. n.v.t n.v.t 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Periode: sociale en culturele verschillen 2 Periodestof Periode A, B, C n.v.t n.v.t n.v.t 20,00 %