4h10-5h11 cohort '23-'25 - Engels

Leerjaar 4

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD PO Praktische opdracht Literatuur Periode Romantic Poets. We werken met een reader. De leerlingen leveren een volledig gemaakt periodeschrift in en sluiten af met een kunstzinnige opdracht. Periode E1 90 min. n.v.t 0,00 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 1 Luistervaardigheid De leerlingen hebben in de lessen geoefend. November B 60 min. Nee 1,00 6,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Leesvaardigheid De leerlingen hebben in de lessen geoefend. Toetsweek januari A 60 min. Ja 1,00 6,00 %
SE MO Mondelinge toets 3 Spreekvaardigheid De leerlingen hebben in de lessen geoefend. Maart C1,C2 10 min. Nee 1,00 6,00 %
SE ST Schriftelijke toets 4 Schrijfvaardigheid De leerlingen hebben in de les geoefend. Toetsweek juni D1,D2 60 min. Ja 1,00 6,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Kennistoetsen Grammatica unit of vaardigheid geoefend in de klas. Gehele jaar n.v.t 45 min. Nee 1,00 0,00 %

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD PO Praktische opdracht Shakepeare reader De leerlingen leveren de volledig bijgehouden Shakespeare reader in op de dag van de toets. November E1 n.v.t Nee n.v.t 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Literatuur De volledig bijgehouden reader van het Shakespeare project. Hier wordt tijdens de lessen in gewerkt. Toetsweek november E1 60 min. Ja n.v.t 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 6 Schrijfvaardigheid Het schrijven van een formele opdracht. Hier is in de klas mee geoefend. Toetsweek januari D1 60 min. Ja n.v.t 22,00 %
SE ST Schriftelijke toets 7 Kijk- en luistervaardigheid CITO toets met een audiodeel en een videodeel. Hier is in de klas mee geoefend. Voor dyslectische leerlingen is er een dyslexieversie beschikbaar. Toetsweek januari B 60 min. Nee n.v.t 22,00 %
SE ST Schriftelijke toets 8 Gespreksvaardigheid Een individueel mondeling examen. De leerlingen hebben 3 artikelen uit Engelstalige kranten of tijdschriften voorbereid en nemen die artikelen mee naar de toets. Maart C1 15 min. Nee n.v.t 22,00 %