VWO 6 klas 13 - Nederlands

Leerjaar 6

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 10 Literatuurtoets De twaalf boekverslagen uit klas 10, 11 en 12 + 13 toetsweek maart E 90 min. Ja 1,00 15,00 %
SE MO Mondelinge toets 11 Voorleestoets en woordentoets Krantenartikel vaklessen BD 15 min. Nee 1,00 15,00 %
SE ST Schriftelijke toets 8 Betoog analyse Materiaal docent november BCD 120 min. Ja 1,00 20,00 %
SE ST Schriftelijke toets 9 Betoog schrijven Materiaal docent toetsweek januari BCD 120 min. Ja 1,00 20,00 %