VWO 6 klas 13 - Duits

Leerjaar 6

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD ST Schriftelijke toets Woordenschat gedurende het schooljaar n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
SE MO Mondelinge toets 3 Presentatie Presentatie: "Museum van jezelf" november/december C 15 min. Ja n.v.t 15,00 %
SE ST Schriftelijke toets 4 Schrijfvaardigheid Schrijven van een formele brief: klachtenbrief toetsweek januari D 120 min. Ja n.v.t 23,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Luistervaardigheid Cito - toets met multiple choice vragen toetsweek januari B 60 min. Nee n.v.t 23,00 %
SE MO Mondelinge toets 6 Spreekvaardheid/Gesprek Gesprek over verschillende onderwerpen Onderdeel van het gesprek is ook Literatuur toetsweek maart C, E 30 min. Ja n.v.t 15,00 %