VWO 6 klas 12 - Maatschappijleer

Leerjaar 6

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST en PO 6 periode: maatschappijgeschiedenis Periodestof: overzicht van de geschiedenis, biografie opdracht. Voor leerlingen met natuurkunde telt deze periode mee voor 35% periode A, B, C, D, E n.v.t Nee n.v.t 20,00 %
SE PO Praktische opdracht 7 periode: sociale driegeleding Periodestof: reflectie op drie maatschappelijke terreinen. Alleen voor leerlingen zonder natuurkunde. periode A, B, C, D, E n.v.t Nee n.v.t 15,00 %