VWO 6 klas 12 - Lichamelijke opvoeding

Leerjaar 6

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD PO Praktische opdracht Leiding en organisatie Leerling geeft in een groepje zelfstandig les aan klasgenoten. december Bewegen en regelen n.v.t Ja 1,00 0,00 %