VWO 6 klas 12 - Kunst beeldend

Leerjaar 6

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE PO Praktische opdracht 4 beeldend werk Eindwerkstuk afhankelijk van de gekozen kunstdiscipline. Uitleg in de periode. periode A,B n.v.t n.v.t n.v.t 50,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 examenthema Burgerlijke cultuur van Nederland, De Bespiegeling H.5. Cultuur van het moderne. De Bespiegeling H.8 november 2022 A,B,C 45 min. n.v.t n.v.t 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 6 examenthema Examenthema: Massacultuur, De Bespiegeling H.9 toetsweek januari A,B,C 120 min. n.v.t n.v.t 10,00 %