VWO 6 klas 12 - Frans

Leerjaar 6

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD ST en PO n.v.t. Literatuur/Lezen Boeken : - La petite fille de Monsieur Linh - Een eigen gekozen Frans boek Leesverslag inleveren. februari E n.v.t n.v.t n.v.t 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 10 Literatuur/Lezen Literatuurgeschiedenis van de 20e eeuw: stromingen; schrijvers/dichters; proza's; gedichten; toneel; ... november E 60 min. Nee n.v.t 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 11 Dossier vocabulaire Woordenschat; examenidioom; signaalwoorden diverse data/tijdens de les A/B/C/D 15 min. Nee n.v.t 5,00 %
SE ST Schriftelijke toets 7 Kijk-en luistervaardigheid Citotoets met multiple choicevragen bestaande uit audio en een videodeel. tijdens de les B 90 min. Nee n.v.t 15,00 %
SE ST Schriftelijke toets 8 Schrijfvaardigheid Het schrijven van een brief, een verslag of een opstel ( een schriftelijk betoog ) waarbij wordt beoordeeld op inhoud, taalgebruik, argumenteren en communicatieve vaardigheden. toetsweek januari D 120 min. Ja n.v.t 20,00 %
SE MO Mondelinge toets 9 Gespreksvaardigheid Gesprek voeren : onder ander over 3 zelfgekozen artikelen & de behandelde thema's in de les : familie, toekomst, studies & beroep, vakanties, ... toetsweek maart C 20 min. Ja n.v.t 20,00 %