VWO 6 klas 12 - Algemene natuurwetenschappen

Leerjaar 6

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE PO Praktische opdracht 7 periode: dierenrijk en evolutie Periodestof: Darwin, Verhulst, diergroepen beschrijven. periode A, B, C n.v.t Nee n.v.t 10,00 %
SE PO Praktische opdracht 8 periode: architectuur Periodestof: een huis leren ontwerpen, tekening maken en maquette bouwen. periode A, B n.v.t Nee n.v.t 15,00 %