VWO 5 klas 12 - Wiskunde A

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 1 Differentiëren 1 H8 Differentiëren 8.1 t/m 8.5 november D2,D3 90 min. Ja 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Exponenten en logaritmen H10 Exponenten en logaritmen 10.1 t/m 10.5 toetsweek januari B1, C1,C2 90 min. Ja 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 Kansrekening 2 H9 Kansverdelingen 9.1 t/m 9.4 H11 Het toetsen van hypothesen 11.1 t/m 11.5 toetsweek mei E4,E5 120 min. Ja 1,00 20,00 %
SE PO Praktische opdracht 4 Projectieve meetkunde periode stof eind periode F n.v.t n.v.t 0,00 5,00 %