VWO 5 klas 12 - Nederlands

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD ST en PO 1 Renaissance Materiaal docent januari-mei EF 15 min. Nee 1,00 0,00 %
HD ST Schriftelijke toets 2 Boekverslag Wereldliteratuur periode WER BEF 15 min. Nee 1,00 0,00 %
HD MO Mondelinge toets 3 Eindpresentatie Wereldliteratuur en eigen materiaal eindpresentaties BCDEF 20 min. Nee 1,00 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 1 Grammatica Materiaal docent november CD 45 min. Ja 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Spelling en woordenschat/taalkunde Materiaal docent toetsweek januari CD 60 min. Ja 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 3 Creatief schrijven Materiaal docent toetsweek mei C 120 min. Ja 1,00 10,00 %