VWO 5 klas 12 - Lichamelijke opvoeding

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD PO Praktische opdracht Slag en loopspel oktober Bewegen n.v.t Ja 1,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Doelspel december Bewegen n.v.t Ja 1,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Terugslagspel maart Bewegen n.v.t Ja 1,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Organisatie sportdag Leerling zorgt voor de begeleiding van de sportdag. juli Bewegen en regelen n.v.t Ja 1,00 0,00 %
HD PO Praktische opdracht Sportorïentatie juni Bewegen en samenleving n.v.t Ja 1,00 0,00 %