5v12-6v13 cohort '22-'24 - Kunst muziek

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE PO Praktische opdracht 1 Kunstzinnig werk voor de Eindpresentatie Eindwerkstuk afhankelijk van de gekozen kunstdiscipline. Uitleg in de periode. Periode KUP A,B,C n.v.t n.v.t n.v.t 50,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Cijfer havo Het eindcijfer voor KUP uit klas 5h11. n.v.t. n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 30,00 %

Leerjaar 6

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 1 Burgercultuur en Cultuur van het moderne examenthema's: Burgerlijke cultuur H.5 + Cultuur van het moderne H.8 uit De Bespiegeling Toetsweek november A,B,C 90 min. n.v.t n.v.t 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Massacultuur examenthema: Massacultuur H.9 uit De Bespiegeling Toetsweek januari A,B,C 90 min. n.v.t n.v.t 10,00 %