VWO 5 klas 12 - Frans

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
HD ST en PO Literatuur/Lezen Boeken : - Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran - Eigen boek ( eigen keuze ) diverse data/tijdens de les E n.v.t Nee n.v.t 0,00 %
SE ST Schriftelijke toets 1 Schrijfvaardigheid Het schrijven van een formele brief, waarbij wordt beoordeeld op inhoud, taalgebruik, briefconventies, communicatieve vaardigheden. toetsweek januari D 110 min. Ja n.v.t 15,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Kijk-en luistervaardigheid Citotoets met multiple choicevragen bestaande uit audio en een videodeel. Tijdens de les B 60 min. Nee n.v.t 10,00 %
SE MO Mondelinge toets 3 Gespreksvaardigheid Spreken : Een presentatie over het milieu, goede doelen, organisaties en overige behandelde themas in de les. Eigen onderwerp mag ook maar dan met goedkeuring van je docent. diverse data/tijdens de les C 15 min. Nee n.v.t 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 4 Literatuur/Lezen Literatuurgeschiedenis vanaf de Renaissance tot en met 19de eeuw; stromingen, schrijvers, dichters, tekstfragmenten of gedichten Tijdens de les E 60 min. Nee n.v.t 5,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Kennistoetsen Hoofdstukken 1,2 en 3 diverse data/tijdens de les A/B/C/D 45 min. Nee n.v.t 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets Woordenschat Vocabulaire/ structuur van een tekst/ examenidioom/ signaalwoorden diverse data/tijdens de les A/B/C/D 15 min. Nee n.v.t 0,00 %