VWO 5 klas 12 - Engels

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE ST Schriftelijke toets 1 Luistervaardigheid De leerlingen hebben in de klas geoefend. november B,C1,C2,D1,D2 60 min. Nee 1,00 6,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Leesvaardigheid De leerlingen hebben in de klas geoefend. toetsweek januari B,C1,C2,D1,D2 60 min. Ja 1,00 6,00 %
SE MO Mondelinge toets 3 Spreekvaardigheid Het betreft een individueel mondeling examen. De leerlingen hebben3 artikelen uit een krant of tijdschrift voorbereid en nemen die artikelen mee naar de toets. maart B,C1,C2,D1,D2 15 min. Nee 1,00 6,00 %
SE ST Schriftelijke toets 4 Schrijfvaardigheid De leerlingen schrijven een samenvatting van een niet voorbereid artikel. toetsweek juni B,C1,C2,D1,D2 90 min. Ja 1,00 6,00 %
SE ST Schriftelijke toets 5 Literatuur Het betreft de periode Shakespeare and his Age. De leerlingen hebben de stof over Shakespeare en de tijd waarin hij leefde geleerd. Aan het einde van de periode E1 90 min. Ja 1,00 6,00 %
VGT ST Schriftelijke toets kennistoets grammatica unit of vaardigheid geoefend in klas door het hele jaar n.v.t 45 min. Nee 1,00 0,00 %