VWO 5 klas 12 - Duits

Leerjaar 5

Type Soort SE num. Omschrijving/Titel Afnamemoment Domeinen Toetsduur Herkansbaar Weging overgang Weging SE
SE MO Mondelinge toets 1 Spreekvaardigheid Een gesprek over Literatuur en een zelf gekozen onderwerp april C,E 15 min. Ja 1,00 10,00 %
SE ST Schriftelijke toets 2 Examenidioom toetsweek mei n.v.t 30 min. Ja 1,00 10,00 %
VGT ST Schriftelijke toets 1 Leesvaardigheid Toets met multiple choice vragen ter voorbereiding op het CE toetsweek januari A 90 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets 2 Leesvaardigheid Toets met multiple choice vragen ter voorbereiding op het CE toetsweek mei A 90 min. Nee 1,00 10,00 %
VGT ST Schriftelijke toets 3 Schrijfvaardigheid Schrijven van een formele brief maart D 60 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets 4 Luistervaardigheid Toets met multiple choice vragen mei B 60 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT MO Mondelinge toets 5 Presentatie Presentatie over een zelf gekozen onderwerp november/december C 15 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets 6 Gemiddelde van alle Proefwerken gedurende het hele jaar n.v.t 45 min. Nee 1,00 0,00 %
VGT ST Schriftelijke toets 7 Gemiddelde van alle so's gedurende het hele jaar n.v.t 10 min. Nee 1,00 0,00 %